Kanal Tedavisi Fiyatları 2024

Kanal Tedavisi Fiyatları 2023

Kanal tedavisi fiyatları diş sağlığında sorunlar yaşayan insanların ayrıntılı bir şekilde araştırdığı konulardan biridir. Kanal tedavisi diğer diş tedavisi yöntemleri gibi dişte yaşanılan çeşitli sorunların çözümü için uygulanan yaygın bir tedavi yöntemidir.

Dişlerde çeşitli nedenlerle yaşanan çürümelerin tedavisi için uygulanmaktadır. Diş çürümesi, dişe zarar veren etkenler ile dişlerin maruz bırakılması sonucunda dişin yapısının bozulması ve çürüme yoluyla sağlığını kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu tür bir diş sağlığı sorununda eğer çürük diş sinirlerini barındıran pulpa seviyesine kadar inmemiş ise genellikle çürük diş temizlenerek dolgu yöntemiyle çürük tedavisi yapılabilmektedir.

Kanal tedavisi işte bu çürük düzeyinin pulpa seviyesine kadar inmesi ve sinirlere temas eden çeşitli etkenlerle kişinin diş ağrısı yaşaması nedeniyle uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde diş sinirlerine ulaşılarak o dişin sinirlerini barındıran pulpa temizlenerek doldurulur. Sinirleri alınan diş ağrımayarak çürük nedeniyle kişinin hayatını olumsuz etkileyen diş sağlığı problemi çözülmüş olacaktır.

Çürümenin ilerlemesi pulpaya zarar verecektir. Halk arasında yaygın olarak bilinmese de pulpa dişin önemli bir bölümüdür. Çürüklerin bu bölgeye ulaşması nedeniyle dişte iltihaplanma oluşabilir. Bu iltihaplanma nedeniyle tüm diş zarar görebilir ve zayıflayabilir. Bu durumda kanal tedavisi uygulanarak bu dişin temizlenmesi ve doldurulması gerekir. Bu işlem i̇çin öncelikle lokal anestezi uygulanır.

Bunun nedeni tedavinin doğrudan diş sinirlerini ilgilendirmesi ve bu sinirlere yapılan temasların kişinin şiddetli ağrılar hissetmesine neden olabilmesidir. Kanal tedavisi uygulanarak dişte bozulan yapının dişe daha fazla zarar verip içten içe çürütmesinin önüne geçilmesi amaçlanır. Bu amaçla dişin içi temizlenerek diş hasarının önüne geçilmiş olur. Sonrasında dişin içi dolgu malzemesi ile doldurularak tedavi tamamlanır. Kişi kanal tedavisi sonrasında kısa süre içerisinde normal rutinine geri dönebilmektedir.

Tüm bu işlemler uygulanırken tedavi kapsamına giren tüm etkenler kanal tedavisi fiyatları konusunu etkilemektedir. Diş kanal tedavisi fiyatları, tedavinin yapılacağı dişin hangi ağız bölgesinde olduğu dikkate alınmalıdır.

Kanal tedavisinde dişler temizlenirken önem verilen noktalardan biri ilgili dişin kaç adet sinir kanalı içerdiğidir. Bazı dişler tek sinir kanalı içerirken bazı dişler birden fazla kök içerebilir. Bu sebeple kanal tedavisi yapılırken sinir sayısı da tedavinin uygulanması süresini ve verilen tıbbi emeği etkileyecektir. Kanal tedavisinin uygulanması sonrasında dişin i̇çinin doldurulduğu dolgu materyali de bir diğer etkendir.

Kanal tedavisi sonrasında ilgili dişte bir yapı kaybı yaşanmaktadır. Kanal tedavisinin tamamlanmasının ardından bu yapı kaybının nasıl tedavi edilebileceği de değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler ile belirlenen diş restorasyon tedavisi de kanal tedavisi fiyatları konusunu etkileyecektir.

Kanal tedavisi ile dişin çürüme ve bozulma durumunun önüne geçilmesinden sonra bu dişin restore edilmesi kanal tedavisinin uzun süreli olumlu etkisini önemli ölçüde etkileyecektir.

Kanal tedavisinin fiyatları nasıl belirlenir?

Kanal tedavisi, çürüme yaşayan dişte uygulanırken direkt olarak diş sinirlerini etkileyen bir tedavi olması nedeniyle hassas bir uygulamadır. Bu noktada kanal tedavisini uygulayan doktorun bu konuda yetkin ve deneyimli olması kişinin kanal tedavisinden alacağı verimi yüksek oranda etkileyecektir.

Kanal tedavisi tek başına dişin sağlıksal problemlerini ve estetik açıdan diş çürüğünün ilerlemesi nedeniyle oluşan görüntü bozukluklarını telafi etmeye yetmez. Estetik açıdan yaşanan özgüven kaybının da önüne geçilmesiyle bireyin sosyal ortamda daha rahat ve kendini daha iyi ifade edebilir bir hale gelmesi de sağlanabilmektedir. Diş sorunlarını arttıran ve diş eti sağlığını olumsuz etkileyen diş eti iltihaplanmaları da bu tedaviyle ortadan kalkabilmektedir.

Kanal tedavisi sonrasında dişin yapısı çürükten ne kadar etkilendiyse dişin temizlenmesinin ardından o oranda diş yapısında materyal kaybı oluşacaktır. Bu kaybın telafi edilebilmesi için kaplama uygulaması yaygın olarak yapılabilmektedir. Kanal tedavisinden sonra uygulanacak restorasyon işlemi kanal tedavisinin sonucunun başarılı olmasını sağlayacak etkendir.

Kanal tedavisi bazı durumlarda bir seansta tamamlanabilen bir işlem olduğu gibi dişin durumuna ve diş tedavisinin kapsadığı çeşitli tedavilere göre iki seans olarak da uygulanabilmektedir. Kanal tedavisi yapılırken uygulanan lokal anestezi sayesinde kanal tedavisi işlemi esnasında hasta herhangi bir ağrı veya sızlama hissetmez.

Kanal tedavisi fiyatları tedaviyi uygulayan uzman doktorun deneyim seviyesine veya kliniğin bulunduğu bölgeye ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Kanal tedavisinin yapılmasına doktorun incelemeleri sonucu çürüğün dişin sinirlerine ulaştığını belirlemesi sonrasında karar verilebilir. Bu durumda dolgu işlemi yerine kanal tedavisinin yapılması değerlendirilebilir. Kanal tedavisine ihtiyaç duyan bireylerin mutlaka telefon yoluyla veya klinikleri ziyaret ederek fiyat almaları önemli olacaktır. Bu sayede en etkili fiyat araştırması yapılabilecektir. İnternet üzerinde net olarak kanal tedavisinin fiyatlandırması bulunamayabilir. Çünkü kanal tedavisinde tedavinin seyri her zaman stabil olmayabilir.

Tedaviye eklenen yan tedaviler veya diş dokusunun kayıp düzeyine göre uygulanacak ek tedaviler kanal tedavisi fiyatları konusunu etkileyebilir.  Bu konuyu çözmek adına uzman kliniklere telefon yoluyla ulaşarak randevu oluşturabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Kanal Tedavisi Ücreti Kredi Kartı İle Ödenebilir mi?

Kanal tedavisi işlemi için belirlenmiş olan ücretlerin kredi kartı ile ödenip ödenemeyeceği duruma göre değişim gösterebilir. Bu işlemler diş hekimlerinin uyguladığı işlemlerdir ve bu alanda her diş hekimi, her hastane ya da her klinik için genel bir şekilde konuşmak pek de doğru olmayacaktır.

Genelde işlemin kredi kartı ile ödenip ödenemeyeceği işlemi uygulayan hastane, hekim ya da klinik ile ilgili bir durumdur. Ancak günümüzde neredeyse hemen her kurum ve işletme ödeme seçeneği olarak kredi kartını da alıcılarına sunmaktadır. Üstelik bu hiç yeni bir uygulama da değildir.

Kredi kartı ile ödeme seçeneği hem ülkemizde hem tüm dünyada uzun süredir kullanılan ve gün geçtikçe daha fazla tercih edilen bir ödeme seçeneği olarak bilinir. Dolayısıyla, her hastane, her klinik ya da her doktor için geçerli olmamak ile birlikte, bu alanda hizmet veren hastane, klinik ve hekimlerin önemli bir çoğunluğunun ödeme seçenekleri arasında kredi kartını da hastalara sundukları söylenebilir.

Özel Hastanelerde Kanal Tedavisi Sigorta Karşılıyor Mu?

diş tedavisini sgk ya da özel sigorta kapsar mı

İzmir kanal tedavisi işlemi için sigortanın bu işlemin ücretlerini ödeyip ödemeyeceği konusunda kesin bir hüküm ile konuşmak pek de doğru olmayacaktır. Bu durum, hastadan hastaya, hastaneden hastaneye değişim gösterebilen bir durumdur. Bir hastanın sahip olduğunu sigortanın kanal tedavisi işleminin ücretlerini ödeyebilmesi için hastanın sigorta modelinin buna uygun olması gerekir.

Eğer uygunluk sağlanır ise sigorta bu masrafları karşılayacaktır. Ancak bu noktada hastanenin ya da kliniğin, yani işlemi yapacak olan ilgilinin de bu sigorta ile anlaşmalı olması gerekir. Eğer sigorta hastane ya da klinik ile anlaşmalı değil ise hasta işlem ücretlerini tamamen kendisi ödeyecektir. Buna karşın eğer hastane, hastanın sigortası ile anlaşmalı bir kurum ise ve hastanın sigorta modeli bu işlemin masraflarını karşılıyor ise hastanın işlem ücretleri sigorta kurumu tarafından ödenecektir.

Özel Hastanelerde Kanal Tedavisi Ne Kadar?

Özel hastanelerde kanal tedavisi ücretlerinin ne kadar olacağı hakkında kesin bir cevap vermek pek de mümkün olmayacaktır. Bunun nedeni ise bu fiyatların işlemden işleme, hastadan hastaya, hastaneden hastaneye ya da klinikten kliniğe bir hayli değişebiliyor olmasıdır. Hasta öncesi katılacağı muayeneler sonucu kendisi için belirlenmiş olan işlem ücretini ilgili kurumdan öğrenebilir.

Kanal Tedavisi Devlet Hastanesinde Yapılır Mı?

Günümüzde kanal tedavisi devlet hastanelerinde uygulanıp uygulanmadığı konusunda kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Bunun nedeni ise bu durumun hastaneden hastaneye değişim gösterebiliyor olmasıdır. Bazı devlet hastaneleri kanal tedavisi işlemlerini yapabilirken bazıları ise yapamamaktadır. Bu durum hastaneden hastaneye değişim gösterebilse de devlet hastanelerinin önemli bir kısmının bu yapmadıkları söylenebilir.